Tân - Tình Kiếm - Sever Lừng Danh
Tân Tình Kiếm tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
GatBo
104
Tiêu Dao
2
EndGame
104
Thiên Long
3
Suhe
103
Tiêu Dao
4
TiuCn
103
Võ Đang
5
ThinTn
103
Tinh Túc
6
Jun
103
Võ Đang
7
LKT
102
Võ Đang
8
ThaoMa
102
Thiên Long
9
CnhLong
100
Tiêu Dao
10
BosVD
100
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.


Tìm lại mật khẩu

 

  1. Bạn cần viết tên tài khoản hoặc email của bạn vào ô tìm lại mật khẩu
  2. 1 Email sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng kí của bạn ngay. Với thông tin về mật khẩu!

Account
Email
Số điện thoại đăng kí