Tân - Tình Kiếm - Sever Lừng Danh
Tân Tình Kiếm tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
TgTLnh
105
Thiên Long
2
NMM5
105
Nga My
3
Ko
105
Thiên Long
4
iT߾ng
105
Nga My
5
Anh
105
Nga My
6
TaoMao
105
Tiêu Dao
7
TiuAnh
105
Cái Bang
8
iReldBuLLd
104
Tiêu Dao
9
KhcVL
104
Tiêu Dao
10
StranMaKa
103
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Hướng dẫn đổi và nâng cấp Thần Binh Hải Vực ( Thần Khí 102 )

15-3

[ Hướng dẫn ] Hướng dẫn đổi và nâng cấp Thần Binh Hải Vực

Lưu ý:

🍁 Bắt buộc phải vào Môn Phái trước khi tạo thần khí

🍁Bước 1: Mở shop Siêu Cấp Thần Binh mua đúng loại thần khí tương ứng vơi môn phái song đến NPC [148:176] để đổi Thần Khí lên cấp 2 và 3

- cấp 1 - 2 : cần 10 thần binh tiến hóa phù + 1 liên nhung thần tiết cấp 7
- cấp 2 - 3 : cần 15 thần binh tiến hóa phù + 1 liên nhung thần tiết cấp 7

🍁Bước 2 : Đến NPC Thần Binh Hải Vực [148:169] để nâng cấp Thần Binh Hải Vực ( Thần Khí Cuối )>
- Cần có 3 Vân long Ngọc + 2 liên nhung thần tiết cấp 7 + 20 thần binh tiến hóa phù

Chúc các bạn thành côngTin tức khác