Tân - Tình Kiếm - Sever Lừng Danh
Tân Tình Kiếm tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
TgTLnh
105
Thiên Long
2
NMM5
105
Nga My
3
Ko
105
Thiên Long
4
iT߾ng
105
Nga My
5
Anh
105
Nga My
6
TaoMao
105
Tiêu Dao
7
TiuAnh
105
Cái Bang
8
iReldBuLLd
104
Tiêu Dao
9
KhcVL
104
Tiêu Dao
10
StranMaKa
103
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Hướng dẫn Nâng cấp Võ Hồn

15-3

[ Hướng dẫn ] Hướng dẫn Nâng cấp Võ Hồn

🍁Bước 1: Mua 2 cái Ngự Dao Bàn Đến NPC Vô Nhai Tử [170:173] để cầm tinh cho Võ Hồn

🍁Bước 2 : Tiến hành thăng cấp Võ Hồn

- Cấp 1 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 1
- Cấp 2 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 2
- Cấp 3 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 3
- Cấp 4 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 4
- Cấp 5 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 5

🍁Bước 4 : Khi Võ Hồn đạt cấp 5 thì tiến hành lĩnh ngộ kỹ năng Võ Hồn + mở rộng thuộc tính ( hiệu ứng )
Tin tức khác